•  

  exir照明企業文化:大道至簡,盡在十六字

                                                                                                    客戶至上 團隊協作 結果導向 正直誠信

   
   
  客戶至上:我們公司的價值觀第一個是什麽?顧客至上,客戶至上。沒有客戶,我們什麽都不是。
   
  結果導向:我們做的所有事情都要以結果為導向,沒有結果就是浪費,沒有結果就是沒有效率的企業、沒有效率的組織。
   
  團隊協作:我們是一個龐大的組織。如果大家隻是畫一塊地,做井底青蛙或者做自己的自留地,各自為政、不管別人的話,我們這個組織是沒辦法協調成功。
   
  正直誠信:我們需要建立誠信的組織,我們需要我們所有員工秉承著最基本的價值觀——正直誠信。每個人都是為了一個共同的利益,為服務客戶,為公司價值。誠信,就是坦誠透明,互相信任。我們這個組織,不跟沒有正直沒有誠信的人打交道。